ธรรมะปรารภยามเช้า

Last updated: 2016-01-19  | 

ธรรมะปรารภยามเช้า

     เมื่อครั้งหลวงพ่อชายังไม่ละ สังขารเจ้าประคุณสมเด็จฯ กับหลวงพ่อชา ยังไปมาหาสู่กันเป็นประจำ จึงเป็นเหตุให้ ลูกศิษย์เกิดความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เมื่อหลวงพ่อชาละสังขารไปกาลเวลาจะล่วงเลยมายาวนานแปรเปลี่ยนเอาทุกสิ่งทุกอย่างไป แต่สายสัมพันธ์ทางใจที่ก่อตัวขึ้น ระหว่างพระมหาเถระชาวกรุง กับอาจารย์ของหมู่คณะชาวหัวเมือง หาได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่ กลับงอกงามขึ้นเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่น จนเมื่อสหายธรรมอีกฝ่ายหนึ่งละสังขารไปตลอดการ

สำนักพิมพ์ อนันตะ

Powered by MakeWebEasy.com