จัดงาน

Last updated: 2016-01-19  | 

จัดงาน

กำหนดการ

     การจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จัดโดย มหาเถรสมาคม, สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันพุธ ที่ ๒๒ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

Powered by MakeWebEasy.com