โรงเรียนปริยัติธรรม

Last updated: 2016-01-19  | 

โรงเรียนปริยัติธรรม

     อาคาร หลังใหญ่นอกกำแพงแก้ว ฝั่งตรงข้ามกับพระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตสูงสองชั้น ประกอบด้วยหลังคาจัตุรมุขมุงกระเบื้อง มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หน้าบันมีอักษรย่อของเจาประคุณสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถร ทรงสร้างขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

Powered by MakeWebEasy.com