หลวงพ่อดำ

Last updated: 2016-01-19  | 

หลวงพ่อดำ

     พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตักว้าง ๔ ศอก ฝีมือปั้นสันนิษฐานว่าเป็นยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระพุทธรูปที่คู่กับบรมบรรพต(ภูเขาทอง) มาแต่ต้น เล่ากันมาว่าสร้างไว้ให้เพื่อเจ้านายและพุทธบริษัททั่วไปที่ไม่สามารถขึ้นไปบูชาบนองค์บรมบรรพต ได้บูชาที่พระพุทธรูปองค์นี้

     ชาวบ้านโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้วัดมีความเคารพนับถือกันมากพอสมควร มีคนไปไหว้ไม่ขาด และเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ หลวงพ่อดำ” เล่ากันว่าแต่เดิมลงรักไว้ แต่ไม่ได้ปิดทอง เดิมทีมีวิหารไม้หลังเล็กๆไม่มีฝากั้น ก่อกำแพงไว้สูงประมาณครึ่งเมตร ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ทางวัดคิดสร้างพระวิหารเพื่อให้เหมาะสมกับพระพุทธรูปที่สำคัญประจำวัด บริษัท สง่าพานิช จำกัด ได้ทราบความคิดของทางวัด มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพจัดสร้างถวาย อุทิศส่วนกุศลแก่นายสง่า วรรณดิษฐ์ พระวิหารหลังนี้ ลักษณะทรงไทยประยุกต์ สิ้นค่าก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทเศษ (สามแสนบาทเศษ)


Powered by MakeWebEasy.com