ตำหนักสมเด็จฯ

Last updated: 2016-01-19  | 

ตำหนักสมเด็จฯ

     ตำหนักสมเด็จฯ ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของพระวิหาร ติดกับโรงเรียพระปริยัติธรรม สร้างแบบศิลปะประยุกต์ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ คณะศิษยานุศิษย์สร้างถวายสมเด้จพระสังฆราช ญาโณทยมหเถระตั้งแต่ยังทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ แต่มาแล้วสร็จเมื่อพระองค์ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช จึงกลายจากกุฎี เป็นตำหนัก และเรียกกันว่าตำหนักสมเด็จฯ สมัยเมื่อพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ได้ใช้เป็นที่ประชุมมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นที่ประชุมชั้นสูงสุดด้านพุทธจักในประเทศไทย ในการก่อสร้างสิ้นเงินประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาท โดยมี ม.ล.ชูชาติ กำภู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้ดำเนินงาน

     ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิและพระอังคารของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระและเป็นที่ประชุมของเจ้าคณะภาคทั้ง ๑๘ ภาค


Powered by MakeWebEasy.com