รู้จักวัดสระเกศ

Last updated: 2016-01-21  | 

รู้จักวัดสระเกศ

     วัดสระเกศ หรือ วัดภูเขาทอง มีทางเข้าวัดที่สะดวก คือไปตามถนนจักรพรรดิพงษ์ ซึ่งทอดผ่านด้านหน้าวัด มีซุ้มประตูใหญ่ติดถนน รถส่วนบุคคลและรถตู้สามารถผ่านเข้าออกได้สบายแต่ไม่สะดวกสำหรับรถบัส ต้องจอดให้ผู้โดยสารลงที่หน้าซุ้มประตูวัด แล้วเดินเข้าไปตามถนนเพียง ๑๐๐ เมตร  ก็ถึงซุ้มประตูกำแพงแก้ว ตรงด้านข้าวมีป้ายชี้ทางเข้าสู่พระอุโบสถ วัดสระเกศเปิดบริการให้นักท่องเทียวต่างประเทศเข้าชมฟรีทุกวันระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. 

        การเข้าชมวัดแต่ละวัดนั้นไม่เพียงแต่เราได้เห็นได้ชมพุทธสถาปัตยกรรมและพุทธศิลป์อันงามวิจิตร ที่บรรดาช่างฝีมือตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นด้วยศรัทธา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้น เรายังได้รับความรู้แนวคิด ความเชื่อและปรัชญาในพุทธธรรม เกิดปัญญาและประสบการณ์ในชีวิตของเราเพิ่มขึ้น อีกด้วยจึงขอนำท่านชมพุทธสถานในวัดแต่ละส่วนดังนี้ 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com