เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วัดสระเกศราช วรมหาวิหาร ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Last updated: 2019-05-01  | 

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วัดสระเกศราช วรมหาวิหาร ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วัดสระเกศราช วรมหาวิหาร ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.การเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร เป็นพิธีโบราณมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ กว่า ๑๗๐ ปี "มหาสมัยสูตร" เป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่งในทีฆนิกาย มหาวรรค ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระภิกษุ เนื้อหาว่าด้วยการชุมนุมใหญ่ของเทพยดาทั้งปวงในหมื่นโลกธาตุ ทั้งนี้ น้ำพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร ถือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สำคัญ การนำไปบูชาประพรมบ้านเรือนย่อมจะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เนื่องในมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ไทยนี้

Powered by MakeWebEasy.com