วัดธรรมาภิรตาราม ได้จัดให้มี โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ (ปิดเทอมเต็มบุญแทนคุณพ่อแม่) ได้เดินทางมาทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Last updated: 2019-05-01  | 

วัดธรรมาภิรตาราม ได้จัดให้มี โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ (ปิดเทอมเต็มบุญแทนคุณพ่อแม่) ได้เดินทางมาทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๒ วัดธรรมาภิรตาราม ได้จัดให้มี โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒
(ปิดเทอมเต็มบุญแทนคุณพ่อแม่) ได้เดินทางมาทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมีพระวิทยากร พระอาจารย์ประจำวัดสระเกศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และบรรยายธรรมะให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติวัดสระเกศ และนำชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระอาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 

Powered by MakeWebEasy.com