วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ได้จัดให้มี โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓-๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

Last updated: 2019-05-01  | 

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ได้จัดให้มี โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓-๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๒ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ได้จัดให้มี โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓-๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อให้กุลบุตรได้ศึกษาธรรมศาสนาพิธี และความรู้ทางพระพุทธศาสนามหายาน ได้เดินทางมาทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมีพระวิทยากร พระอาจารย์ประจำวัดสระเกศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และบรรยายธรรมะให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติวัดสระเกศ และนำชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระอาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com