แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง (สามัคคีกถา ) ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะให้เกิดสุข โดย พระครูวิจิตรสังฆการ

Last updated: 2019-03-29  | 

แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง (สามัคคีกถา ) ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะให้เกิดสุข โดย พระครูวิจิตรสังฆการ

วันพุธที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ "วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง (สามัคคีกถา ) ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะให้เกิดสุข โดย พระครูวิจิตรสังฆการ เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้ โดยมี พุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
 


Powered by MakeWebEasy.com