แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี โดย พระปัญญาวชิราภรณ์

Last updated: 2019-03-29  | 

แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี โดย พระปัญญาวชิราภรณ์

 

วันพุธที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ "วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี โดย พระปัญญาวชิราภรณ์ เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้ โดยมี พุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
 

 

Powered by MakeWebEasy.com