พระธรรมเทศนาภาคค่ำ เนื่องในวันมาฆบูชา เรื่อง โอวาทปาฏิโมกขกถา โดย พระเทพรัตนมุนี

Last updated: 2019-02-25  | 

พระธรรมเทศนาภาคค่ำ เนื่องในวันมาฆบูชา  เรื่อง โอวาทปาฏิโมกขกถา โดย พระเทพรัตนมุนี

วันอังคารที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ "วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ " เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร(ฟังพระธรรมเทศนาภาคค่ำ
เนื่องในวันมาฆบูชา) องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรม 
เทศนา เรื่อง โอวาทปาฏิโมกขกถา 
(หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา)
โดย พระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ  เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้ โดยมี พุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑Powered by MakeWebEasy.com