เรื่อง วิธีระงับความโกรธ โดย พระครูศัพสุนทร เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้

Last updated: 2019-02-25  | 

เรื่อง วิธีระงับความโกรธ โดย พระครูศัพสุนทร เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้

วันอังคารที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ "วันพระ​ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง วิธีระงับความโกรธโดย พระครูศัพสุนทร เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้ โดยมี พุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑


Powered by MakeWebEasy.com