โรงเรียนจิตรลดา เดินทางมาทัศนศึกษาวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Last updated: 2019-02-25  | 

โรงเรียนจิตรลดา เดินทางมาทัศนศึกษาวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

 

วันอังคารที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนจิตรลดา เดินทางมาทัศนศึกษาวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
......................................
พระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ 
โดยมีพระอาจารย์ประจำวัดสระเกศ บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติวัดสระเกศ และนำชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระอาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหารPowered by MakeWebEasy.com