พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันเจริญอายุวัฒนมงคล ปีที่ ๙๑ อุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ

Last updated: 2019-01-28  | 

พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันเจริญอายุวัฒนมงคล ปีที่ ๙๑ อุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. 
พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสระเกศ ฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ ในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร. 
.
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันเจริญอายุวัฒนมงคล ปีที่ ๙๑ อุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ในพระอุปัชฌาย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒Powered by MakeWebEasy.com