พีธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13 ประเทศ

Last updated: 2019-01-02  | 

พีธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13 ประเทศ

วันที่ 29 ธ.ค. 2561 (เวลา 14.00 น.)
.
พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานประกอบพีธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนามและไทย จากพระบรมบรรพตภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 29 ธ.ค. 2561 
.
เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการะ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2561 – 1 ม.ค.2562 และจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปที่สำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ 15 ม.ค.2562
.
นอกจากนี้ จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ในต่างประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ/ยุโรป/เอเชียหรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก 544 วัด


 


Powered by MakeWebEasy.com