นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร จำนวน ๙๐ คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน ๔คน เดินทางมาทัศนศึกษา

Last updated: 2019-01-02  | 

 นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร จำนวน ๙๐ คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน ๔คน เดินทางมาทัศนศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร จำนวน ๙๐ คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน ๔คน เดินทางมาทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ มอบหมายให้พระครูศัพทสุนทร และคณะพระอาจารย์ประจำวัดสระเกศเป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้และนำชมสถานที่สำคัญภายในพระอาราม

Powered by MakeWebEasy.com