เรื่อง สังสารวัฏกถา (ว่าด้วยเรื่องเหตุเกิดแห่งความรัก)โดย พระครูวิจิตรสังฆการ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ )

Last updated: 2019-01-02  | 

 เรื่อง สังสารวัฏกถา (ว่าด้วยเรื่องเหตุเกิดแห่งความรัก)โดย พระครูวิจิตรสังฆการ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ )

วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ "วันพระ​ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง สังสารวัฏกถา (ว่าด้วยเรื่องเหตุเกิดแห่งความรัก)โดย พระครูวิจิตรสังฆการ เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้ โดยมี พุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
Powered by MakeWebEasy.com