เรื่อง ปุญญกถา (การทำบุญ)โดย พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ )

 เรื่อง ปุญญกถา (การทำบุญ)โดย พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ  เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ )

วันศุกร์ที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ "วันพระ​แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ปุญญกถา (การทำบุญ)โดย พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้ โดยมี พุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑


Powered by MakeWebEasy.com