แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง บุคคลที่พึงประสงค์ โดย พระวิมลรัตนาภรณ์

Last updated: 2018-11-30  | 

แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง บุคคลที่พึงประสงค์ โดย พระวิมลรัตนาภรณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
"วันพระ​ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง บุคคลที่พึงประสงค์ โดย พระวิมลรัตนาภรณ์ เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้
โดยมี พุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
Powered by MakeWebEasy.com