โครงการเสริมสร้างคุณธรรม – จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร โรงเรียนวัดสิตาราม จำนวน ๑๖๐ คนเดินทางมาทัศนศึกษาเข้าชมสถานที่สำคัญภายในวัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร 

Last updated: 2018-11-30  | 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม – จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร โรงเรียนวัดสิตาราม จำนวน ๑๖๐ คนเดินทางมาทัศนศึกษาเข้าชมสถานที่สำคัญภายในวัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม – จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร โรงเรียนวัดสิตาราม จำนวน ๑๖๐ คนเดินทางมาทัศนศึกษาเข้าชมสถานที่สำคัญภายในวัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร   โดยมีพระอาจารย์ประจำวัดสระเกศ ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้ นำชมสถานที่สำคัญภายในพระอาราม

Powered by MakeWebEasy.com