แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง โฆษกเศรษฐี (บุคคลที่ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้าย) โดย เจ้าคุณปัญญาวชิราภรณ์

Last updated: 2018-11-30  | 

 แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง โฆษกเศรษฐี (บุคคลที่ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้าย) โดย เจ้าคุณปัญญาวชิราภรณ์

วันพุธที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ "วันพระ​แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง โฆษกเศรษฐี (บุคคลที่ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้าย) โดย เจ้าคุณปัญญาวชิราภรณ์ เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้
โดยมี พุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

Powered by MakeWebEasy.com