พระเทพรัตนมุนี​รักษา​การเจ้าอาวาส​วัดสระเกศฯ ได้ทำพิธีมอบ​ใบประกาศ​ณียบัตร​และของที่ระลึก​แก่พระภิกษุ​สามเณร​ผู้​สอบได้นักธรรมในชั้นต่างๆ​และพระภิกษุ​ชั้นนวกะภูมิ

พระเทพรัตนมุนี​รักษา​การเจ้าอาวาส​วัดสระเกศฯ ได้ทำพิธีมอบ​ใบประกาศ​ณียบัตร​และของที่ระลึก​แก่พระภิกษุ​สามเณร​ผู้​สอบได้นักธรรมในชั้นต่างๆ​และพระภิกษุ​ชั้นนวกะภูมิ

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ "วันพระ​ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ " เวลา 16.00 นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระเทพรัตนมุนี​รักษา​การเจ้าอาวาส​วัดสระเกศฯ ได้ทำพิธีมอบ​ใบประกาศ​ณียบัตร​และของที่ระลึก​แก่พระภิกษุ​สามเณร​ผู้​สอบได้นักธรรมในชั้นต่างๆ​และพระภิกษุ​ชั้นนวกะภูมิ


Powered by MakeWebEasy.com