พระสงฆ์​ทั้งอารามร่วมกัน ปวารณา ออกพรรษา โดยมี พระเทพรัตนมุนีเป็นองค์​ประธานในการประกอบพิธี

พระสงฆ์​ทั้งอารามร่วมกัน ปวารณา ออกพรรษา โดยมี พระเทพรัตนมุนีเป็นองค์​ประธานในการประกอบพิธี

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ "วันพระ​ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ " เวลา 15.00 นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระสงฆ์​ทั้งอารามร่วมกัน ปวารณา ออกพรรษา โดยมี พระเทพรัตนมุนีเป็นองค์​ประธานในการประกอบพิธีทางศาสนา​


Powered by MakeWebEasy.com