พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา  พระสงฆ์จำนวน ๑๓๐ รูป ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Last updated: 2018-10-31  | 

 พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา  พระสงฆ์จำนวน ๑๓๐ รูป ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา 
พระสงฆ์จำนวน ๑๓๐ รูป ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
สำหรับการตักบาตรเทโวจะทำในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน

เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา ๑ พรรษา และเสด็จกลับยังโลกมนุษย์


Powered by MakeWebEasy.com