แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ปวารณาออกพรรษา โดย พระเทพรัตนมุนี เป็นองค์แสดงธรรม

Last updated: 2018-10-29  | 

 แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ปวารณาออกพรรษา โดย พระเทพรัตนมุนี  เป็นองค์แสดงธรรม

วันพุธที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ "วันพระ​ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ปวารณา ออกพรรษา โดย พระเทพรัตนมุนีเป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้ โดยมี พุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑


 

Powered by MakeWebEasy.com