พระวิสิฐคณาาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ)

พระวิสิฐคณาาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ)

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.​ พระวิสิฐคณาาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com