การสอบวัดผลความรู้ชั้นนวกะภูมิ ครั้งที่ ๓

การสอบวัดผลความรู้ชั้นนวกะภูมิ ครั้งที่ ๓

การสอบวัดผลความรู้ชั้นนวกะภูมิ ครั้งที่ ๓ (สนามวัด)
สำนักเรียนวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
_____________________________
อติโรจติ ปญฺญาย สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญา

Powered by MakeWebEasy.com