​พิธีสวดมาติกาบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(ครบ๕๐วัน) พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘  (๑๗.๓๐ น.)

Last updated: 2018-10-14  | 

​พิธีสวดมาติกาบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(ครบ๕๐วัน) พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘   (๑๗.๓๐ น.)

วันพุธที่ ๓ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.

​พิธีสวดมาติกาบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(ครบ๕๐วัน)อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


Powered by MakeWebEasy.com