​พิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(ครบ๕๐วัน) พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 

Last updated: 2018-10-14  | 

​พิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(ครบ๕๐วัน) พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 

วันพุธที่ ๓ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.​พิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(ครบ๕๐วัน)อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


 

Powered by MakeWebEasy.com