เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม​ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป​ คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธารามประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 

Last updated: 2018-09-28  | 

เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม​ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป​ คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธารามประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม​ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป​ คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธารามประเทศเนเธอร์แลนด์
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม 
อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พิธีบำเพ็ญกุศล 
สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ
Powered by MakeWebEasy.com