คุณยายจรรยา สุขะเกศ และบุตรหลาน เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 

คุณยายจรรยา สุขะเกศ และบุตรหลาน เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 

วันอาทิตย์ที่ ๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.
คุณยายจรรยา สุขะเกศ และบุตรหลาน
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม 
อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com