บจก. พัฒนายนต์ (1994) โดย คุณรสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์ และคุณวรรณี ตติยกวี เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 

Last updated: 2018-09-19  | 

บจก. พัฒนายนต์ (1994) โดย คุณรสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์ และคุณวรรณี ตติยกวี เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 

วันเสาร์ที่ ๘ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.
บจก. พัฒนายนต์ (1994) โดย คุณรสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์ และคุณวรรณี ตติยกวี
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม 
อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com