สมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสระเกศ มูลนิธิ โรงเรียนวัดสระเกศ  และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นเจ้

Last updated: 2018-09-19  | 

สมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสระเกศ มูลนิธิ โรงเรียนวัดสระเกศ  และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นเจ้

วันพุธที่ ๕ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.
สมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนวัดสระเกศ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสระเกศ มูลนิธิ โรงเรียนวัดสระเกศ  และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม 
อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พิธีบำเพ็ญกุศล  สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ


Powered by MakeWebEasy.com