สมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสระเกศ มูลนิธิ โรงเรียนวัดสระเกศ  และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นเจ้

สมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสระเกศ มูลนิธิ โรงเรียนวัดสระเกศ  และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นเจ้

วันพุธที่ ๕ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.
สมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนวัดสระเกศ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสระเกศ มูลนิธิ โรงเรียนวัดสระเกศ  และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม 
อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พิธีบำเพ็ญกุศล  สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ


Powered by MakeWebEasy.com