วัดพุทธาราม สวีเดน โดย พระวิเทศปุญญาภรณ์ วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า สหรัฐอเมริกา โดย พระวิเทศพรหมคุณ วัดพุทธาราม เกาะกวม สหรัฐอเมริกา โดย พระครูศรีวิเทศวรธรรม และคุณรัตนา ศิริจิตร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ)

Last updated: 2018-09-19  | 

วัดพุทธาราม สวีเดน โดย พระวิเทศปุญญาภรณ์ วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า สหรัฐอเมริกา โดย พระวิเทศพรหมคุณ วัดพุทธาราม เกาะกวม สหรัฐอเมริกา โดย พระครูศรีวิเทศวรธรรม และคุณรัตนา ศิริจิตร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม  อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ)

วันจันทร์ที่ ๓ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.
วัดพุทธาราม สวีเดน โดย พระวิเทศปุญญาภรณ์ วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า สหรัฐอเมริกา โดย พระวิเทศพรหมคุณ วัดพุทธาราม เกาะกวม สหรัฐอเมริกา โดย พระครูศรีวิเทศวรธรรม และคุณรัตนา ศิริจิตร
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม 
อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com