"วันพระ แรม​ ๘ ค่ำ เดือน ๙ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง มโหสถชาดก (บำเพ็ญปัญญาบารมี )

Last updated: 2018-09-19  | 

 "วันพระ แรม​ ๘ ค่ำ เดือน ๙ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง มโหสถชาดก (บำเพ็ญปัญญาบารมี )

วันจันทร์ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ "วันพระ แรม​ ๘ ค่ำ เดือน ๙ " เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง มโหสถชาดก (บำเพ็ญปัญญาบารมี )​โดย พระครูศัพทสุนทร (กิจการ) เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้ โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ และพุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

Powered by MakeWebEasy.com