วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ

Last updated: 2018-09-01  | 

วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ

วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น.
...วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


Powered by MakeWebEasy.com