คณะหลานพระธรรมกิตติโสภณ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ

Last updated: 2018-09-01  | 

คณะหลานพระธรรมกิตติโสภณ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ


วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.
...

คณะหลานพระธรรมกิตติโสภณ
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารPowered by MakeWebEasy.com