พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรภายในพระอาราม และคณะหลานๆ ครอบครัวอรุณศรี พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร)

Last updated: 2018-09-01  | 

พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรภายในพระอาราม และคณะหลานๆ ครอบครัวอรุณศรี พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร)

วันนี้ (วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.)
พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรภายในพระอาราม และคณะหลานๆ ครอบครัวอรุณศรี พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร)

ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาส 
เนื่องในวันครบรอบ วันคล้ายวันมรณภาพปีที่ ๔๘
พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ ได้สนองงานของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ อย่างใกล้ชิดมาโดยลำดับ โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปการได้เป็นกำลังอันสำคัญ เช่น ควบคุมการบูรณะพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เป็นต้น เมื่อได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชญาโณทยมหาเถระ ก็ได้จัดปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุ และเสนาสนะภายในวัด มาโดยตลอดมิได้หยุดเลย ทั้งที่สุขภาพก็ไม่สู้ดีนัก

จนเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ นายแพทย์ได้นำท่านไปโรงพยาบาลศิริราชโดยกระทันหัน เพราะอาพาธเกี่ยวกับโรคหลอดลมและหัวใจขั้นอันตราย นายแพทย์ได้ให้การรักษาพยาบาล จนสุดความสามารถ แต่อาการไม่ค่อยจะดีขึ้นนัก
ท่านถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. สิริอายุได้ ๗๑ ปี ๘ เดือน ๒๕ วัน ฯ

Powered by MakeWebEasy.com