พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฯ พร้อมคณะสงฆ์ วัดสระเกศ ฯ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ

Last updated: 2018-09-01  | 

พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฯ พร้อมคณะสงฆ์ วัดสระเกศ ฯ  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ

วันอังคารที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.
...
พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ วัดสระเกศ ฯ พร้อมคณะสงฆ์ วัดสระเกศ ฯ
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศพระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศ พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


Powered by MakeWebEasy.com