ประกอบพิธีขอขมาศพ และ สรงน้ำศพ  พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 

Last updated: 2018-08-24  | 

ประกอบพิธีขอขมาศพ และ สรงน้ำศพ  พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
...

พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฯ 
พร้อมคณะพระภิกษุ สามเณร วัดสระเกศ ฯ 
ประกอบพิธีขอขมาศพ และ สรงน้ำศพ 
พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ป.ธ.๘ 
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com