พิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระธรรมกิตติโสภณ  (หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.๘ )  อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 

Last updated: 2018-08-24  | 

พิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระธรรมกิตติโสภณ  (หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.๘ )  อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (๑๓.๐๐ น.) 
...

พิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระธรรมกิตติโสภณ 
(หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.๘ ) 
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
จากโรงพยาบาลกลาง มายังศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


Powered by MakeWebEasy.com