เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช อริยวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร)  เสด็จมาถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชในอดีต

เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช อริยวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร)  เสด็จมาถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชในอดีต

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. 
คณะสงฆ์วัดสระเกศ นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนีรักษาการแทนเจ้าอาวาส
ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช อริยวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร) 
เสด็จมาถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชในอดีต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศราชวรมหาวิหารPowered by MakeWebEasy.com