พระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าสำนักเรียนวัดสระเกศ  ได้เมตตาเป็นประธานเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และความรู้ชั้นนวกภูมิ

 พระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าสำนักเรียนวัดสระเกศ  ได้เมตตาเป็นประธานเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และความรู้ชั้นนวกภูมิ

พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าสำนักเรียนวัดสระเกศ 
ได้เมตตาเป็นประธานเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และความรู้ชั้นนวกภูมิ ประจำพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑


พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าสำนักเรียนวัดสระเกศ 
ได้เมตตาเป็นประธานเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และความรู้ชั้นนวกภูมิ ประจำพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระในพระอาราม เข้าร่วมพิธีและให้กำลังใจแก่พระภิกษุสามเณร ในครั้งนี้ด้วย


ด้วยในวันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี สำนักเรียนวัดสระเกศ ได้กำหนดให้มีจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และหลักสูตรความรู้ชั้นนวกภูมิแก่พระนวกะ ตามที่บูรพาจารย์ มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) และเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธานคณะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าสำนักเรียนวัดสระเกศ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อมานั้น


ในภาคเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ มีพระภิกษุนวกะปวารณา เช้าจำพรรษาครบไตรมาส จำนวน ๖ รูป ทั้งนี้ สำนักเรียนได้จัดให้มีพระอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา ครบตามหลักสูตรความรู้ชั้นนวกภูมิ ตลอดจนมีการสอบวัดผลความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว โดยกำหนดเดือนละ ๑ ครั้ง และในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี ได้ถวายความรู้ทั่วไปแก่พระนวกะ ในเวลา ๑ ทุ่มโดยประมาณด้วย.

Powered by MakeWebEasy.com