พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดสระเกศ ฯ ได้ประกอบพิธีทำสามีจิกรรม พระเถระ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Last updated: 2018-08-03  | 

พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดสระเกศ ฯ ได้ประกอบพิธีทำสามีจิกรรม พระเถระ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดสระเกศ ฯ
ได้ประกอบพิธีทำสามีจิกรรม พระเถระ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

...

ซึ่งเป็นธรรมเนียมสงฆ์เพื่อสร้างความสามัคคี การทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข การทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน ทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม ถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้ว ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย จึงได้ชื่อว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ดี ปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย โอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้นPowered by MakeWebEasy.com