พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พระภิกษุสามเณร จำพรรษาภายในวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Last updated: 2018-08-03  | 

 พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน  พระภิกษุสามเณร จำพรรษาภายในวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


27 กรกฎาคม เวลา 22:54 น. 
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน 
พระภิกษุสามเณร จำพรรษาภายในวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
...
ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารPowered by MakeWebEasy.com