พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๒๗ กรกฏาคม๒๕๖๑ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Last updated: 2018-07-27  | 

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  วันที่ ๒๗ กรกฏาคม๒๕๖๑ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม๒๕๖๑ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ภาคเช้า 
เวลา ๐๗.๐๐ น. - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป 
เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” ณ ลานโพธิ์ลังกา หน้าพระอุโบสถ

เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีแสดงพระธรรมเทศนา

ภาคบ่าย 
เวลา ๑๕.๐๐ น. - พระสงฆ์ลงพระอุโบสถ สวดพระปาติโมกข์
เวลา ๑๗.๐๐ น. – พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ พระอุโบสถ

ภาคค่ำ
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำวัตร เวียนเทียน ณ พระอุโบสถ
เวลา ๒๑.๐๐ น. – พิธีแสดงพระธรรมเทศนา ณ พระอุโบสถ


Powered by MakeWebEasy.com