วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร เดินทางมาทัศนะศึกษา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Last updated: 2018-08-03  | 

วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร เดินทางมาทัศนะศึกษา  ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร เดินทางมาทัศนะศึกษา
วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและรับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างนิสัยไผ่รู้ ไผ่เรียน คณะพระวิทยากรและพระอาจารย์ประจำวัดสระเกศเป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ และนำชมสถานที่สำคัญภายในพระอาราม

Powered by MakeWebEasy.com