ว่าด้วยเรื่อง พัดยศพระราชาคณะ หน้าพระพิธีธรรม

Last updated: 2016-11-02  | 

ว่าด้วยเรื่อง พัดยศพระราชาคณะ หน้าพระพิธีธรรม

ว่าด้วยเรื่อง พัดยศพระราชาคณะ หน้าพระพิธีธรรม

เป็นพัดยศประจำตำแหน่งพระราชาคณะชั้นสามัญยก
ลักษณะเป็นเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นกำมะหยี่สลับสี แดงเขียว ปักดิ้นด้านลายก้ามปูรักร้อยใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหูเล็ก แฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อนมูลเหตุแห่งการตั้งพัดยศหน้าพระพิธีธรรม
แต่เดิมพระพิธีธรรมไม่ได้สวดเพียงอภิธรรมเท่านั้น ยังมีหน้าที่สวดภาณวารหรือสวดอาฏานาในพิธีตรุษด้วย ภายหลังยกเลิกพิธีตรุษแล้วจึงเหลือเพียงสวดอภิธรรมเท่านั้น ดังนั้นในสมัยก่อนจึงมีพระราชาคณะรูปหนึ่งไว้คอยตรวจทานบทสวด และไว้ถวายอดิเรก ต่อมาพระราชาคณะสำหรับทวนได้ยกเลิกไป แต่พัดยศก็ยังคงติดอยู่หน้าตู้พระอภิธรรมจนถึงปัจจุนบันนี้โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ
ขอบคุณข้อมูล: พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร ป.ธ. 9 วัดชนะสงคราม

Powered by MakeWebEasy.com