พระพิธีธรรม คือ พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

Last updated: 2016-10-16  | 

พระพิธีธรรม คือ พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระพิธีธรรม คือ พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

โดยสำนักพระราชวังได้กำหนดการประจำวันตลอด 100 วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกข์ ตามหมายกำหนดการโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

เวลา 07.00 น.พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า

เวลา 09.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

เวลา 11.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉันเพล

เวลา 12.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

เวลา 15.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

เวลา 18.00 น.ประโคมย่ำยาม

เวลา 19.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

เวลา 21.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

 

ปัจจุบันพระพิธีธรรมมี ๑๐ วัด วัดละ ๔ รูป คือ วัดราชสิทธาราม, วัดอนงคาราม, วัดประยุรวงศาวาส, วัดจักรวรรดิราชาวาส, วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดมหาธาตุ, วัดสระเกศ, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดสุทัศนเทพวราราม

พระพิธีธรรม ในปัจจุบันนอกจากสวดพระอภิธรรมแล้ว ต้องไปสวดจตุรเวทที่หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวังทุกวันพระเวียนกันไป วัดละ ๑ เดือน พระพิธีธรรมมีเฉพาะในวัดที่ทางราชการกำหนดไว้

พระพิธีธรรม ถือเป็น สมณศักดิ์ประเภทหนึ่ง (ไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์ แต่พระราชทานแก่วัด) พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมาก ทั้งนี้ทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ ๑ สำรับ สำรับละ ๔ รูป เป็นพระพิธีธรรม เพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เช่น สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพ พระศพ หรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ สวดอาฎานาฏิยสูตรในพระราชพิธีสงกรานต์ เป็นต้น

 


นอกจากนี้ พระพิธีธรรมต้องไปสวดจตุรเวทที่หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันพระ เวียนกันไปวัดละ ๑ เดือน ส่วนการนิมนต์พระพิธีธรรมไปสวดในศพของหลวงนั้น จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
พัดพระพิธีธรรมมี ๔ ด้าม มีลักษณะเป็นพัดหน้านาง มีพื้นสีต่างๆ กันซึ่งบ่งบอกถึงตำแหน่งลำดับของการนั่ง เช่น สีเหลือง สำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่หนึ่ง (รูปที่เป็นต้นเสียง) สีแดง สำหรับแม่คู่รูปที่สอง สีน้ำเงิน สำหรับเคียงแม่คู่รูปที่หนึ่ง สีเขียว สำหรับเคียงแม่คู่รูปที่สอง


Powered by MakeWebEasy.com